۱۳۸۷۰۱۲۱طاق باز، نوشتن مشکل است

دیگرنه به بی خیالی زدن به کار می آید
نه مالیخولیا،
نشانه های بیماری بازگشته اند .


هیچ نظری موجود نیست: