۱۳۸۷۰۳۰۵


اگر چیزی به نام معماری کانسپچوال وجود داشته باشد...

رقص، ویدئو پروجکشن و صفحه آیینه ای 45 درجه.


1996

هیچ نظری موجود نیست: