۱۳۸۷۰۳۱۸

- یارو اُسکله؟
- نه بابا . دمش خیلی گرم
- تو هم جو میدی به داستان ها،تا دید دور وبرش شلوغه تیریپ علی گلابی اومد ، کیف دراورد و پول رو کرد و از این برنامه ها
- خب انینه. نداده بود که هنوز بچه اینجا داشت عر می زد که
- نشئه بودن؟
- نه سر این دختره بود،کرجیه هست ، پرملاته
- خب؟
- هیچی ،حمید یه هفته ای هست تیز کرده براش، به بهانه ی زبان تخصصی دور و برش می پلکید، نگواینجا یه همسایه دارن ، طرف هم تو کف ِ دخترس. خلاصه پشت سلف بهم گیر دادن ،حمید هم شاخ شد دعوا کشید به بیرون. تا حراست برسه، دهنش خون خالی بود...
- کی جمش کرد؟
- تو دانشگاه پانسمانش کردن گفتن باید بری بخیه بزنی ،لنگ پول بودن ، حراست هم نمی داد، تا استاده اومد..
- خدایی یارو اسکله
-

هیچ نظری موجود نیست: