۱۳۸۷۰۳۳۱

آدمات که زیاد می شن
عکس ها زمان رو بیشتر نشونت می دن
وگرنه می شد همون چه لاغر بودی چه سیاه بودی و
حوالیش.

هیچ نظری موجود نیست: